0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده کازینو زنده پوکر آنلاین تخته نرد بازی انفجار انفجار پاسور پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  Europe TT Elite Series
Bartosz Kwodawski
۱
۳
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۰:۴۰
Zochniak Jakub
۲
۳
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۰:۳۰
Michal Minda
۳
۱
Szymon Radlo
Finished
۰۰:۱۰
Michal Minda
۱
۳
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۱:۲۰
Szymon Radlo
۳
۱
Szymon Twardowski
Finished
۰۱:۴۰
Grzegorz Poliniewicz
۳
۲
Sebastian Baran
Finished
۰۲:۱۰
Arkadiusz Mugowski
۳
۰
Krzysztof Kotyl
Finished
۰۲:۳۰
Zochniak Jakub
۳
۰
Krzysztof Kotyl
Finished
۰۳:۲۰
Sebastian Baran
۳
۰
Krzysztof Kotyl
Finished
۰۰:۰۰
Jakub Glanowski
۲
۳
Krzysztof Kotyl
Finished
۰۰:۵۰
Krzysztof Kapik
۳
۱
Szymon Twardowski
Finished
۰۱:۰۰
Grzegorz Poliniewicz
۳
۰
Zochniak Jakub
Finished
۰۱:۱۰
Sebastian Baran
۳
۰
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۱:۳۵
Jakub Glanowski
۱
۳
Zochniak Jakub
Finished
۰۱:۵۰
Bartosz Kwodawski
۰
۳
Krzysztof Kapik
Finished
۰۲:۰۰
Staszczyk Konrad
۰
۳
Lukasz Jarocki
Finished
۰۲:۵۰
Jakub Glanowski
۰
۳
Sebastian Baran
Finished
۰۳:۰۰
Krzysztof Kapik
۱
۳
Damian Wojdyla
Finished
۰۳:۱۰
Karol Wisniewski
۳
۲
Filip Mlynarski
Finished
۰۳:۳۰
Grzegorz Poliniewicz
۳
۰
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۳:۴۰
Staszczyk Konrad
۲
۳
Krzysztof Kapik
Finished
۰۳:۵۰
Filip Mlynarski
۲
۱
Lukasz Jarocki
inprogress
۰۴:۲۰
Karol Wisniewski
-
-
Damian Wojdyla
بازی شروع نشده است
۰۴:۴۰
Krzysztof Kapik
-
-
Lukasz Jarocki
بازی شروع نشده است
۰۵:۰۰
Staszczyk Konrad
-
-
Karol Wisniewski
بازی شروع نشده است
۰۵:۲۰
  Russia Liga Pro
Vyacheslav Chernov
۳
۱
Evgeny Anisimov
Finished
۰۱:۱۵
Ivan Soldatov
۱
۳
Evgeniy Ilyukhin
Finished
۰۲:۴۵
Anatoly Ilin
۰
۳
Roman Zelenskii
Finished
۰۱:۳۰
Tyinchtyik Turabekov
۳
۱
Evgeniy Ilyukhin
Finished
۰۱:۴۵
Aleksey Kazakov
۰
۳
Oleg Zyuganov
Finished
۰۱:۴۵
Viktor Kalachev
۳
۲
Nikolay Tarasenkov
Finished
۰۲:۰۰
Vyacheslav Chernov
۰
۳
Oleg Zyuganov
Finished
۰۲:۴۵
Nikolay Tarasenkov
۰
۳
Anatoly Ilin
Finished
۰۳:۰۰
Evgeniy Ilyukhin
۲
۳
Andrey Pravdnov
Finished
۰۳:۴۵
Anatoly Ilin
۳
۲
Ivanov Alexander
Finished
۰۰:۰۰
Tyinchtyik Turabekov
۲
۳
Ivan Soldatov
Finished
۰۰:۱۵
Aleksey Kazakov
۲
۳
Vyacheslav Chernov
Finished
۰۰:۱۵
Roman Zelenskii
۲
۳
Nikolay Tarasenkov
Finished
۰۰:۳۰
Evgeniy Ilyukhin
۱
۳
Mikhail Reznikov
Finished
۰۰:۴۵
Oleg Zyuganov
۳
۱
Aleksandr Fedorov
Finished
۰۰:۴۵
Ivanov Alexander
۲
۳
Viktor Kalachev
Finished
۰۱:۰۰
Ivan Soldatov
۳
۰
Andrey Pravdnov
Finished
۰۱:۱۵
Evgeny Anisimov
۳
۱
Aleksandr Fedorov
Finished
۰۲:۱۵
Andrey Pravdnov
۱
۳
Mikhail Reznikov
Finished
۰۲:۱۵
Ivanov Alexander
۳
۱
Roman Zelenskii
Finished
۰۲:۳۰
Mikhail Reznikov
۳
۱
Tyinchtyik Turabekov
Finished
۰۳:۱۵
Aleksandr Fedorov
۲
۳
Aleksey Kazakov
Finished
۰۳:۱۵
Roman Zelenskii
۳
۲
Viktor Kalachev
Finished
۰۳:۳۰
Oleg Zyuganov
۰
۳
Evgeny Anisimov
Finished
۰۳:۴۵
Nikolay Tarasenkov
۲
۲
Ivanov Alexander
inprogress
۰۴:۰۰
Aleksandr Fedorov
۲
۱
Vyacheslav Chernov
inprogress
۰۴:۱۵
Mikhail Reznikov
۰
۰
Ivan Soldatov
inprogress
۰۴:۱۵
Viktor Kalachev
-
-
Anatoly Ilin
بازی شروع نشده است
۰۴:۳۰
Andrey Pravdnov
-
-
Tyinchtyik Turabekov
بازی شروع نشده است
۰۴:۴۵
Evgeny Anisimov
-
-
Aleksey Kazakov
بازی شروع نشده است
۰۴:۴۵
  Czech Republic Pro League
Petr Vicherek
۲
۳
Adam Vitasek
Finished
۰۰:۰۰
Jan Pleskot
۳
۱
Miroslav Klimenta
Finished
۰۰:۰۰
Petr Svoboda
۳
۲
Ivo Kolacek
Finished
۰۰:۰۰
Miroslav Klimenta
۲
۳
Jan Steffan
Finished
۰۰:۲۹
Ondrej Svacha
۲
۳
Jiri Louda
Finished
۰۰:۳۰
Josef Pelikan
۳
۲
Jan Pleskot
Finished
۰۱:۰۰
Vladimir Postelt
۳
۰
Richard Krejci
Finished
۰۲:۰۰
Jaromir Cernik
۳
۱
Pavel Marx
Finished
۰۲:۰۰
Roman Barta
۳
۱
Vladimir Cermak
Finished
۰۲:۳۰
Vladimir Milata Jr.
۳
۲
Vladimir Postelt
Finished
۰۳:۰۰
Vladimir Cermak
۳
۱
Richard Krejci
Finished
۰۳:۳۰
Ondrej Svacha
۳
۱
Rostyslav Kliucuk
Finished
۰۰:۰۰
Petr Svec
۳
۱
Petr Svoboda
Finished
۰۱:۰۰
Radek Rose
۱
۳
Rostyslav Kliucuk
Finished
۰۱:۰۰
Pavel Wawrosz
۳
۰
Petr Vicherek
Finished
۰۱:۰۰
Stanislav Pinc
۱
۳
Milan Vrabec
Finished
۰۱:۳۰
Vladimir Milata Jr.
۱
۳
Roman Barta
Finished
۰۱:۳۰
Milan Vrabec
۰
۳
Vaclav Pulkrabek
Finished
۰۲:۳۰
Stanislav Pinc
۳
۱
Jaromir Cernik
Finished
۰۳:۰۰
Vaclav Pulkrabek
۳
۰
Pavel Marx
Finished
۰۳:۳۰
Roman Barta
۳
۰
Vladimir Postelt
Finished
۰۴:۰۰
Milan Vrabec
۳
۰
Jaromir Cernik
Finished
۰۴:۰۰
Richard Krejci
۰
۰
Vladimir Milata Jr.
inprogress
۰۴:۳۰
Pavel Marx
۰
۰
Stanislav Pinc
inprogress
۰۴:۳۰
Vladimir Postelt
-
-
Vladimir Cermak
بازی شروع نشده است
۰۵:۰۰
Jaromir Cernik
-
-
Vaclav Pulkrabek
بازی شروع نشده است
۰۵:۰۰
Richard Krejci
-
-
Roman Barta
بازی شروع نشده است
۰۵:۳۰
Pavel Marx
-
-
Milan Vrabec
بازی شروع نشده است
۰۵:۳۰
  World TT-CUP
Sebastian Sobczyk
۳
۲
Gola Blazej
Finished
۰۰:۰۰
Vojtech Dusan
۲
۳
Zdenek Zahradka
Finished
۰۰:۲۰
Tomas Vorisek
۳
۲
Krystof Prida
Finished
۰۰:۲۵
Szymon Ciosek
۳
۰
Damian Bucko
Finished
۰۰:۳۰
Jaromir Zlamal
۱
۳
Jan Urbanek
Finished
۰۰:۵۵
Jan Urbanek
۳
۲
Jaromir Zlamal
Finished
۰۱:۵۵
Gola Pawel
۳
۲
Jan Molenda
Finished
۰۲:۳۰
Stapor Rafal
۲
۳
Jan Masternak
Finished
۰۳:۰۰
Lu Hsu Chang
۰
۳
Farkash Andrey
Finished
۰۳:۰۵
Maksymilian Milos
۲
۳
Jan Molenda
Finished
۰۳:۳۰
Gola Pawel
۳
۰
Stapor Rafal
Finished
۰۴:۰۰
Maksymilian Milos
۰
۰
Jan Masternak
inprogress
۰۴:۳۰
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید