0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده کازینو زنده پوکر آنلاین تخته نرد بازی انفجار انفجار پاسور کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  World Modus Super Series
David Wawrzewski
۲
۴
Peter Burgoyne
Finished
۱۴:۰۰
Sherrock Fallon
۳
۴
William Borland
Finished
۰۱:۵۵
Sherrock Fallon
۳
۴
Lee Budgen
Finished
۰۳:۴۰
Peter Burgoyne
۱
۴
Tony Wood
Finished
۱۳:۰۵
John Part
۰
۴
Ciaran Teehan
Finished
۱۳:۵۰
Tony Wood
۴
۰
Ciaran Teehan
Finished
۱۴:۳۰
Danny Smith
۴
۳
John Part
Finished
۱۴:۳۵
Ciaran Teehan
۴
۳
David Wawrzewski
Finished
۱۵:۰۵
John Part
۰
۴
Tony Wood
Finished
۱۵:۴۵
Peter Burgoyne
۱
۴
Ciaran Teehan
Finished
۱۶:۰۰
Danny Smith
۱
۴
Tony Wood
Finished
۱۶:۳۵
Ciaran Teehan
۲
۴
Danny Smith
Finished
۱۶:۵۵
Adam Lipscombe
۴
۲
Steve West
Finished
۰۱:۳۵
Lee Budgen
۴
۳
Adam Lipscombe
Finished
۰۲:۱۰
Steve West
۳
۴
Sherrock Fallon
Finished
۰۲:۳۰
William Borland
۳
۴
Lee Budgen
Finished
۰۳:۰۰
Steve West
۴
۱
William Borland
Finished
۰۳:۲۰
Adam Lipscombe
۳
۴
Sherrock Fallon
Finished
۰۳:۲۵
William Borland
۲
۴
Adam Lipscombe
Finished
۰۳:۵۵
Lee Budgen
۱
۴
Steve West
Finished
۰۴:۴۰
Danny Smith
۲
۴
David Wawrzewski
Finished
۱۳:۲۵
Peter Burgoyne
۴
۲
Danny Smith
Finished
۱۵:۲۵
David Wawrzewski
۴
۲
John Part
Finished
۱۶:۲۰
John Part
۴
۲
Peter Burgoyne
Finished
۱۶:۳۵
Tony Wood
۰
۴
David Wawrzewski
Finished
۱۷:۱۰
  England Premier League
Michael Smith
۴
۶
Chris Dobey
Finished
۰۰:۱۵
Gerwyn Price
۶
۴
Chris Dobey
Finished
۰۱:۱۰
Michael van Gerwen
۶
۰
Nathan Aspinall
Finished
۰۰:۴۰
Michael van Gerwen
۱
۶
Gerwyn Price
Finished
۰۱:۵۵
  Europe PDC European Tour - Event 2
Ryan Joyce
۶
۴
Jermaine Wattimena
Finished
۱۶:۰۰
Brendan Dolan
۶
۱
Steve Lennon
Finished
۱۶:۳۰
Jose Augusto Oliveira De Sousa
۰
۶
Ted Evetts
Finished
۱۸:۳۰
Luke Woodhouse
۵
۶
Andy Boulton
Finished
۱۹:۰۵
Raymond Barneveld
-
-
Filip Sebesta
بازی شروع نشده است
۲۳:۳۰
William O'Connor
۶
۳
Marko Kantele
Finished
۱۵:۳۰
Krzysztof Ratajski
۶
۵
Bradley Brooks
Finished
۱۷:۰۰
Geert Nentjes
۲
۶
Ricardo Pietreczko
Finished
۱۷:۳۵
Rene Eidams
۶
۴
Jurjen van der Velde
Finished
۱۸:۱۰
Jim Williams
-
-
John Henderson
بازی شروع نشده است
۲۱:۳۰
Ross Smith
-
-
Pascal Rupprecht
بازی شروع نشده است
۲۲:۰۰
Ryan Meikle
-
-
Nico Kurz
بازی شروع نشده است
۲۲:۳۰
Maik Kuivenhoven
-
-
Chris Dobey
بازی شروع نشده است
۲۳:۰۰
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید