0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده کازینو زنده پوکر آنلاین تخته نرد بازی انفجار انفجار پاسور کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  World Online Live League
Graham Usher
-
-
Arjan Konterman
بازی شروع نشده است
۱۶:۱۰
Gary Stone
-
-
Arjan Konterman
بازی شروع نشده است
۱۳:۰۵
Arjan Konterman
-
-
Josh Payne
بازی شروع نشده است
۱۴:۰۵
Gian van Veen
-
-
Gary Stone
بازی شروع نشده است
۱۴:۲۵
Josh Payne
-
-
Dave Cameron
بازی شروع نشده است
۱۵:۱۵
Dave Cameron
-
-
Gary Stone
بازی شروع نشده است
۱۶:۳۰
Graham Usher
-
-
Gian van Veen
بازی شروع نشده است
۱۶:۴۵
Josh Payne
-
-
Graham Usher
بازی شروع نشده است
۱۳:۲۵
Dave Cameron
-
-
Gian van Veen
بازی شروع نشده است
۱۳:۴۵
Graham Usher
-
-
Dave Cameron
بازی شروع نشده است
۱۴:۴۵
Arjan Konterman
-
-
Gian van Veen
بازی شروع نشده است
۱۵:۰۰
Gary Stone
-
-
Graham Usher
بازی شروع نشده است
۱۵:۳۵
Gary Stone
-
-
Josh Payne
بازی شروع نشده است
۱۷:۰۵
Arjan Konterman
-
-
Dave Cameron
بازی شروع نشده است
۱۷:۲۵
Gian van Veen
-
-
Josh Payne
بازی شروع نشده است
۱۵:۵۵
  World PDC World Youth Championship
Nathan Girvan
۱
۶
Josh Rock
Finished
۰۰:۴۵
  World Players Championship Finals
Rob Cross
۶
۱۱
Michael van Gerwen
Finished
۰۱:۰۵
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید