0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده کازینو زنده پوکر آنلاین تخته نرد بازی انفجار انفجار پاسور کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  Czech Republic Pro League
Rostyslav Kliucuk
۲
۳
Jiri Louda
Finished
۰۰:۳۰
Ondrej Svacha
۳
۱
Karel Brozhik
Finished
۰۱:۰۰
Radim Pavelka
۳
۲
Milan Klement
Finished
۰۵:۰۰
Milan Klement
۱
۰
Jiri Cech
inprogress
۰۶:۰۰
Petr Masa
۰
۳
Pavel Kafka
Finished
۰۱:۰۰
Julius Lazar
۳
۲
Zdenek Dusek
Finished
۰۲:۳۰
Milan Klement
۲
۳
Jan Sucharda
Finished
۰۳:۰۰
Vladimir Postelt
۲
۳
Jaroslav Prokupek
Finished
۰۳:۰۰
Jaroslav Prokupek
-
-
Zdenek Dusek
بازی شروع نشده است
۰۶:۳۰
Marek Sedlak
-
-
Julius Lazar
بازی شروع نشده است
۰۷:۰۰
David Ripa
-
-
Milan Urban
inprogress
۰۰:۰۰
Pavel Kafka
۰
۳
Karel Hons
Finished
۰۰:۰۰
Jan Sucharda
۰
۳
Milan Urban
Finished
۰۰:۰۰
Ondrej Paril
۳
۲
David Sarganek
Finished
۰۰:۰۰
Karel Brozhik
۱
۳
Rostyslav Kliucuk
Finished
۰۰:۰۰
David Sarganek
۳
۱
Radovan Polasek
Finished
۰۰:۳۰
Milan Urban
۳
۱
Jiri Cech
Finished
۰۰:۳۰
Miroslav Cinibulk
-
-
David Ripa
inprogress
۰۱:۰۰
Rostyslav Kliucuk
۳
۲
Ondrej Svacha
Finished
۰۲:۰۰
Ondrej Paril
۲
۳
David Sarganek
Finished
۰۲:۰۰
Milan Urban
۳
۱
Jiri Cech
Finished
۰۲:۰۰
Tibor Batthyany
۳
۱
Radim Pavelka
Finished
۰۲:۳۰
Radim Pavelka
۱
۳
Jiri Cech
Finished
۰۳:۳۰
Zdenek Dusek
۲
۳
Marek Sedlak
Finished
۰۳:۳۰
Julius Lazar
۳
۰
Vladimir Postelt
Finished
۰۴:۰۰
Marek Sedlak
۲
۳
Jaroslav Prokupek
Finished
۰۴:۳۰
Jiri Cech
۳
۱
Jan Sucharda
Finished
۰۴:۳۰
Zdenek Dusek
۲
۳
Vladimir Postelt
Finished
۰۵:۰۰
Jaroslav Prokupek
۲
۳
Julius Lazar
Finished
۰۵:۳۰
Vladimir Postelt
۰
۱
Marek Sedlak
inprogress
۰۶:۰۰
Jan Sucharda
-
-
Radim Pavelka
بازی شروع نشده است
۰۶:۳۰
  Europe TT Elite Series
Karol Wisniewski
۳
۱
Marcin Jadczyk
Finished
۰۳:۰۰
Damian Wojdyla
۳
۰
Karol Wisniewski
Finished
۰۱:۰۰
Damian Swierczek
۳
۱
Wojciech Gluszek
Finished
۰۲:۰۰
Zochniak Jakub
۳
۲
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۳:۱۵
Kleszcz Krzesimir
۲
۳
Dawid Kotwica
Finished
۰۳:۴۵
Zochniak Jakub
۳
۲
Mateusz Misiak
Finished
۰۵:۱۵
Adam Dosz
۳
۰
Pawel Grela
inprogress
۰۰:۰۰
Adrian Eliasz
۱
۳
Szymon Twardowski
Finished
۰۰:۱۵
Michal Minda
۰
۳
Kleszcz Krzesimir
Finished
۰۰:۳۰
Dawid Kotwica
۱
۳
Mateusz Misiak
Finished
۰۰:۴۵
Zochniak Jakub
۳
۰
Dawid Kotwica
Finished
۰۱:۴۵
Arkadiusz Mugowski
۲
۳
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۲:۱۵
Damian Wojdyla
۳
۱
Szymon Radlo
Finished
۰۲:۳۰
Damian Swierczek
۰
۳
Damian Wojdyla
Finished
۰۳:۳۰
Marcin Jadczyk
۳
۰
Wojciech Gluszek
Finished
۰۴:۰۰
Mateusz Misiak
۱
۳
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۴:۱۵
Karol Wisniewski
۳
۰
Szymon Radlo
Finished
۰۴:۳۰
Arkadiusz Mugowski
۲
۳
Dawid Kotwica
Finished
۰۴:۴۵
Damian Wojdyla
۳
۰
Wojciech Gluszek
Finished
۰۵:۰۰
Damian Swierczek
۰
۳
Karol Wisniewski
Finished
۰۵:۳۰
Kleszcz Krzesimir
۳
۰
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۵:۴۵
Marcin Jadczyk
۱
۰
Szymon Radlo
inprogress
۰۶:۰۰
Arkadiusz Mugowski
-
-
Mateusz Misiak
بازی شروع نشده است
۰۶:۱۵
Damian Wojdyla
-
-
Karol Wisniewski
بازی شروع نشده است
۰۶:۳۰
Zochniak Jakub
-
-
Kleszcz Krzesimir
بازی شروع نشده است
۰۶:۴۵
Damian Swierczek
-
-
Marcin Jadczyk
بازی شروع نشده است
۰۷:۰۰
  Russia Liga Pro
Roman Zelenskii
۲
۳
Oleg Kutuzov
Finished
۰۲:۳۰
Sergey Maksakov
۰
۳
Sergey Myagkov
Finished
۰۲:۴۵
Nikolay Tarasenkov
۲
۳
Oleg Kutuzov
Finished
۰۱:۳۰
Andrey Prokhorov
۲
۳
Vasily Shirshov
Finished
۰۳:۱۵
Nikolay Tarasenkov
۳
۰
Roman Zelenskii
Finished
۰۰:۰۰
Evgeny Anisimov
۳
۰
Sergey Maksakov
Finished
۰۰:۱۵
Vasily Shirshov
۱
۳
Kirill Malahov
Finished
۰۰:۱۵
Oleg Kutuzov
۲
۳
Oleg Popov
Finished
۰۰:۳۰
Mikhail Reznikov
۳
۲
Andrey Prokhorov
Finished
۰۰:۴۵
Sergey Myagkov
۳
۰
Maksim Mameka
Finished
۰۰:۴۵
Roman Zelenskii
۳
۱
Ivanov Alexander
Finished
۰۱:۰۰
Kirill Malahov
۲
۳
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
Finished
۰۱:۱۵
Sergey Maksakov
۲
۳
Vasiliy Rudenko
Finished
۰۱:۱۵
Vasily Shirshov
۳
۰
Mikhail Reznikov
Finished
۰۱:۴۵
Evgeny Anisimov
۳
۲
Sergey Myagkov
Finished
۰۱:۴۵
Ivanov Alexander
۰
۳
Oleg Popov
Finished
۰۲:۰۰
Vasiliy Rudenko
۳
۰
Maksim Mameka
Finished
۰۲:۱۵
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
۳
۱
Andrey Prokhorov
Finished
۰۲:۱۵
Kirill Malahov
۱
۳
Mikhail Reznikov
Finished
۰۲:۴۵
Oleg Popov
۰
۳
Nikolay Tarasenkov
Finished
۰۳:۰۰
Maksim Mameka
۲
۳
Evgeny Anisimov
Finished
۰۳:۱۵
Oleg Kutuzov
۳
۲
Ivanov Alexander
Finished
۰۳:۳۰
Mikhail Reznikov
۳
۲
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
Finished
۰۳:۴۵
Sergey Myagkov
۳
۰
Vasiliy Rudenko
Finished
۰۳:۴۵
Oleg Popov
۳
۰
Roman Zelenskii
Finished
۰۴:۰۰
Andrey Prokhorov
۱
۳
Kirill Malahov
Finished
۰۴:۱۵
Maksim Mameka
۱
۳
Sergey Maksakov
Finished
۰۴:۱۵
Ivanov Alexander
۳
۱
Nikolay Tarasenkov
Finished
۰۴:۳۰
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
۱
۳
Vasily Shirshov
Finished
۰۴:۴۵
Vasiliy Rudenko
۳
۲
Evgeny Anisimov
Finished
۰۴:۴۵
  World TT-CUP
Martin Kocvara
۲
۳
Martin Sulc
Finished
۰۰:۵۰
Marek Kulisek
۱
۳
Sochor Miroslav
Finished
۰۰:۵۵
Filip Nemec
۳
۰
Pavel Papirnik
Finished
۰۱:۲۰
Pavel Papirnik
۰
۳
Martin Sulc
Finished
۰۰:۲۰
Pasek Dominik
۲
۳
Ondrej Fiklik
Finished
۰۰:۲۵
Pasek Dominik
۳
۱
Sochor Miroslav
Finished
۰۱:۲۵
Ondrej Fiklik
۲
۳
Marek Kulisek
Finished
۰۱:۵۵
Filip Nemec
۰
۳
Martin Kocvara
Finished
۰۲:۲۰
Marek Kulisek
۲
۳
Ondrej Fiklik
Finished
۰۲:۵۵
  Armenia Armenia ITT CUP
Gevorg Baghdasaryan
۳
۰
Davit Gevorgyan
Finished
۰۰:۳۰
Ararat Smoyan
۱
۳
Gevorg Baghdasaryan
Finished
۰۳:۱۰
Ararat Smoyan
۰
۳
Davit Gevorgyan
Finished
۰۳:۳۰
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید