0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده کازینو زنده پوکر آنلاین تخته نرد بازی انفجار انفجار پاسور کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  World NBA 2K22 Cyber League
Los Angeles Clippers (Cyber)
۱۱۹
۱۰۸
Portland Trail Blazers (Cyber)
Finished
۰۳:۱۰
Philadelphia 76ers (Cyber)
۱۱۶
۱۰۵
Los Angeles Lakers (Cyber)
Finished
۰۰:۳۰
Miami Heat (Cyber)
۱۲۹
۱۲۰
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۰۱:۵۰
Milwaukee Bucks (Cyber)
۱۱۷
۱۳۶
Golden State Warriors (Cyber)
Finished
۰۲:۳۰
Memphis Grizzlies (Cyber)
۱۰۰
۱۱۵
Los Angeles Lakers (Cyber)
Finished
۰۴:۳۰
Phoenix Suns (Cyber)
۱۱۵
۱۰۷
New Orleans Pelicans (Cyber)
Finished
۰۵:۱۰
Philadelphia 76ers (Cyber)
۱۳۷
۸۱
Los Angeles Clippers (Cyber)
Finished
۰۷:۵۰
Dallas Mavericks (Cyber)
۱۱۹
۱۲۶
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۰۸:۳۰
Memphis Grizzlies (Cyber)
۸۱
۱۲۸
Golden State Warriors (Cyber)
Finished
۰۹:۵۰
Phoenix Suns (Cyber)
۱۰۹
۱۲۶
Brooklyn Nets (Cyber)
Finished
۰۱:۱۰
Chicago Bulls (Cyber)
۱۳۷
۱۰۹
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۰۳:۵۰
Charlotte Hornets (Cyber)
۸۱
۱۰۴
Miami Heat (Cyber)
Finished
۰۵:۵۰
Utah Jazz (Cyber)
۱۳۰
۱۳۹
Brooklyn Nets (Cyber)
Finished
۰۶:۳۰
Indiana Pacers (Cyber)
۸۹
۱۱۶
Milwaukee Bucks (Cyber)
Finished
۰۷:۱۰
Chicago Bulls (Cyber)
۱۰۴
۱۲۶
Phoenix Suns (Cyber)
Finished
۰۹:۱۰
Miami Heat (Cyber)
۱۲۸
۱۱۲
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۱۰:۳۰
Brooklyn Nets (Cyber)
۹۰
۶۲
Indiana Pacers (Cyber)
inprogress
۱۱:۱۰
Los Angeles Clippers (Cyber)
۱۱
۷
Portland Trail Blazers (Cyber)
inprogress
۱۱:۵۰
  World NBA 2K22 3x3
Chicago Bulls 2K22 3x3
۱۰
۱۱
Denver Nuggets 2K22 3x3
inprogress
۱۱:۴۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۷
۱۱
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۳:۱۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۱
۹
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۳:۳۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۱
۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۸:۳۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۸
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۱۱:۲۵
Miami Heat 2K22 3x3
۹
۱۱
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۱:۳۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۸
۱۱
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۵:۰۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۹
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۱۰:۴۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۱۱
۹
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۱۱:۰۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۰
۱۲
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۱۱:۱۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۱
۷
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۰:۰۵
LA Lakers 2K22 3x3
۷
۱۱
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۰:۱۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۲
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۰:۲۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۳
۱۲
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۰:۳۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۱
۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۰:۴۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۰
۱۲
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۰:۵۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۸
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۱:۰۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۳
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۱:۱۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۱
۸
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۱:۲۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۴
۱۲
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۱:۴۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۶
۱۱
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۱:۵۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۱
۵
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۲:۰۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۶
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۲:۱۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۶
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۲:۲۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۹
۱۱
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۲:۳۵
LA Clippers 2K22 3x3
۸
۱۲
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۲:۴۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۰
۱۲
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۲:۵۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۷
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۳:۰۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۵
۱۱
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۳:۲۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۸
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۳:۴۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۱۱
۹
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۳:۵۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۹
۱۲
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۴:۰۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۱
۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۴:۱۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۱۲
۱۴
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۴:۲۵
Miami Heat 2K22 3x3
۹
۱۱
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۴:۳۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۱
۸
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۴:۴۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۳
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۴:۵۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱۴
۱۶
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۵:۱۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۴
۱۱
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۵:۲۵
LA Lakers 2K22 3x3
۷
۱۱
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۵:۳۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۱۱
۹
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۵:۴۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۱
۸
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۵:۵۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱۱
۸
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۶:۰۵
LA Lakers 2K22 3x3
۷
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۶:۱۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۱
۹
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۶:۲۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۰
۱۲
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۶:۳۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱۲
۱۰
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۶:۴۵
LA Lakers 2K22 3x3
۸
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۶:۵۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۸
۱۲
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۷:۰۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۱
۹
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۷:۱۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۱
۹
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۷:۲۵
Miami Heat 2K22 3x3
۳
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۷:۳۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۱۰
۱۲
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۷:۴۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۶
۱۱
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۷:۵۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۱
۹
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۸:۰۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۱
۷
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۸:۱۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۵
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۸:۲۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۱۱
۱۳
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۸:۴۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۷
۱۱
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۸:۵۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۴
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۹:۰۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۱
۸
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۹:۱۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۵
۱۱
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۹:۲۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۸
۱۱
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۹:۳۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۹
۱۱
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۹:۴۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۷
۱۱
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۹:۵۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۹
۱۱
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۱۰:۰۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۱۱
۸
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۱۰:۱۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۰
۹
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۱۰:۲۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۸
۱۱
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۱۰:۳۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۵
۱۱
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۱۰:۵۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۹
۱۱
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۱۱:۳۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱
۲
Phoenix Suns 2K22 3x3
inprogress
۱۱:۵۵
LA Clippers 2K22 3x3
-
-
Miami Heat 2K22 3x3
بازی شروع نشده است
۱۲:۰۵
  World NBA 2K22 Cyber Championship
Philadelphia 76ers (Cyber)
۱۱۴
۱۴۳
Phoenix Suns (Cyber)
Finished
۰۲:۵۶
Los Angeles Clippers (Cyber)
۱۲۲
۹۸
Portland Trail Blazers (Cyber)
Finished
۰۴:۱۵
Denver Nuggets (Cyber)
۱۳۳
۱۴۸
Atlanta Hawks (Cyber)
Finished
۰۷:۴۲
Milwaukee Bucks (Cyber)
۱۰۹
۱۱۰
Los Angeles Lakers (Cyber)
Finished
۰۶:۴۵
Dallas Mavericks (Cyber)
۱۴۱
۱۵۵
Golden State Warriors (Cyber)
Finished
۰۹:۰۰
Miami Heat (Cyber)
۱۱۴
۱۲۶
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۰۹:۰۰
Denver Nuggets (Cyber)
۳۲
۳۷
Los Angeles Clippers (Cyber)
inprogress
۱۱:۳۶
New York Knicks (Cyber)
۱۲۶
۱۰۱
Sacramento Kings (Cyber)
Finished
۰۰:۲۱
Boston Celtics (Cyber)
۹۸
۱۰۵
Golden State Warriors (Cyber)
Finished
۰۰:۲۴
San Antonio Spurs (Cyber)
۱۰۷
۱۲۲
Portland Trail Blazers (Cyber)
Finished
۰۱:۳۴
Brooklyn Nets (Cyber)
۱۵۷
۱۰۵
Milwaukee Bucks (Cyber)
Finished
۰۲:۵۲
Atlanta Hawks (Cyber)
۱۲۶
۱۳۶
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۰۵:۳۴
San Antonio Spurs (Cyber)
۱۰۴
۱۳۶
Chicago Bulls (Cyber)
Finished
۰۷:۴۲
Dallas Mavericks (Cyber)
۱۲۳
۱۵۰
Brooklyn Nets (Cyber)
Finished
۱۰:۲۲
Washington Wizards (Cyber)
۱۲۰
۹۲
Sacramento Kings (Cyber)
Finished
۱۰:۲۲
Boston Celtics (Cyber)
۲۶
۳۵
Los Angeles Lakers (Cyber)
inprogress
۱۱:۳۶
  World NBA 2K21 1x1
Michael Jordan
۱۱
۹
Luka Doncic
Finished
۱۰:۵۰
Kawhi Leonard
۱۱
۷
Bradley Beal
Finished
۰۵:۱۰
James Harden
۱۱
۸
Russell Westbrook
Finished
۱۰:۴۰
James Harden
۱۱
۷
Bradley Beal
Finished
۱۱:۲۰
Russell Westbrook
۱۱
۱
Bradley Beal
Finished
۰۰:۰۰
Luka Doncic
۷
۱۲
Kobe Bryant
Finished
۰۰:۱۰
James Harden
۱۱
۸
Damian Lillard
Finished
۰۰:۲۰
Michael Jordan
۹
۱۱
LeBron James
Finished
۰۰:۳۰
Tracy McGrady
۱۱
۹
Bradley Beal
Finished
۰۰:۴۰
Russell Westbrook
۵
۱۲
Kobe Bryant
Finished
۰۰:۵۰
Luka Doncic
۴
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۰۱:۰۰
LeBron James
۱۱
۷
Michael Jordan
Finished
۰۱:۱۰
Bradley Beal
۱۶
۱۴
Damian Lillard
Finished
۰۱:۲۰
Russell Westbrook
۶
۱۱
Tracy McGrady
Finished
۰۱:۳۰
Kawhi Leonard
۱۱
۵
James Harden
Finished
۰۱:۴۰
LeBron James
۱۱
۷
Luka Doncic
Finished
۰۱:۵۰
Damian Lillard
۳
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۲:۰۰
Kobe Bryant
۱۱
۳
Tracy McGrady
Finished
۰۲:۱۰
Bradley Beal
۳
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۰۲:۲۰
LeBron James
۱۱
۷
James Harden
Finished
۰۲:۳۰
Luka Doncic
۸
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۲:۴۰
Russell Westbrook
۷
۱۱
Tracy McGrady
Finished
۰۲:۵۰
Bradley Beal
۲
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۰۳:۰۰
Damian Lillard
۱۱
۷
James Harden
Finished
۰۳:۱۰
LeBron James
۱۱
۸
Kobe Bryant
Finished
۰۳:۲۰
Michael Jordan
۱۱
۸
Tracy McGrady
Finished
۰۳:۳۰
Bradley Beal
۱۰
۱۲
Russell Westbrook
Finished
۰۳:۴۰
James Harden
۸
۱۱
Luka Doncic
Finished
۰۳:۵۰
Damian Lillard
۹
۱۲
Kobe Bryant
Finished
۰۴:۰۰
Tracy McGrady
۴
۱۱
LeBron James
Finished
۰۴:۱۰
Russell Westbrook
۵
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۰۴:۲۰
James Harden
۱۱
۹
Bradley Beal
Finished
۰۴:۳۰
Michael Jordan
۱۱
۶
Kobe Bryant
Finished
۰۴:۴۰
Luka Doncic
۸
۱۱
Tracy McGrady
Finished
۰۴:۵۰
LeBron James
۱۱
۶
Damian Lillard
Finished
۰۵:۰۰
Kobe Bryant
۸
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۵:۲۰
Tracy McGrady
۱۱
۶
Russell Westbrook
Finished
۰۵:۳۰
Damian Lillard
۱۱
۹
Luka Doncic
Finished
۰۵:۴۰
Kawhi Leonard
۱۱
۹
LeBron James
Finished
۰۵:۵۰
Bradley Beal
۶
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۶:۰۰
Tracy McGrady
۸
۱۱
James Harden
Finished
۰۶:۱۰
Damian Lillard
۶
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۶:۲۰
LeBron James
۱۱
۷
Kawhi Leonard
Finished
۰۶:۳۰
Bradley Beal
۴
۱۲
Luka Doncic
Finished
۰۶:۴۰
Tracy McGrady
۱۲
۱۰
James Harden
Finished
۰۶:۵۰
Russell Westbrook
۸
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۷:۰۰
Kawhi Leonard
۱۱
۴
Michael Jordan
Finished
۰۷:۱۰
Bradley Beal
۱۱
۷
Damian Lillard
Finished
۰۷:۲۰
LeBron James
۱۱
۴
Tracy McGrady
Finished
۰۷:۳۰
Kobe Bryant
۱۲
۸
Luka Doncic
Finished
۰۷:۴۰
Russell Westbrook
۵
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۷:۵۰
James Harden
۱
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۰۸:۰۰
Tracy McGrady
۱۳
۱۱
Bradley Beal
Finished
۰۸:۱۰
Luka Doncic
۴
۱۱
LeBron James
Finished
۰۸:۲۰
Damian Lillard
۴
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۸:۳۰
Michael Jordan
۱۱
۴
Russell Westbrook
Finished
۰۸:۴۰
Bradley Beal
۱۰
۱۲
Tracy McGrady
Finished
۰۸:۵۰
Kawhi Leonard
۱۱
۷
James Harden
Finished
۰۹:۰۰
Kobe Bryant
۵
۱۱
LeBron James
Finished
۰۹:۱۰
Russell Westbrook
۵
۱۱
Luka Doncic
Finished
۰۹:۲۰
Damian Lillard
۸
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۹:۳۰
Bradley Beal
۱۱
۹
James Harden
Finished
۰۹:۴۰
Kobe Bryant
۵
۱۲
Kawhi Leonard
Finished
۰۹:۵۰
Luka Doncic
۱۱
۵
Russell Westbrook
Finished
۱۰:۰۰
Michael Jordan
۱۳
۱۵
LeBron James
Finished
۱۰:۱۰
Damian Lillard
۸
۱۱
Tracy McGrady
Finished
۱۰:۲۰
Kobe Bryant
۱۱
۴
Bradley Beal
Finished
۱۰:۳۰
LeBron James
۱۱
۲
Kawhi Leonard
Finished
۱۱:۰۰
Kobe Bryant
۱۲
۹
Damian Lillard
Finished
۱۱:۱۰
Russell Westbrook
۸
۱۱
Michael Jordan
Finished
۱۱:۳۰
Luka Doncic
۱۲
۱۳
Kawhi Leonard
Finished
۱۱:۴۰
Tracy McGrady
۵
۱۱
LeBron James
Finished
۱۱:۵۰
Bradley Beal
-
-
Kobe Bryant
بازی شروع نشده است
۱۲:۰۰
  World Virtual E-comp Basketball (4x8 mins / OT - 4 mins)
Phoenix Suns (Cyber)
۷۹
۶۷
Minnesota Timberwolves (Cyber)
Finished
۰۰:۲۷
New Orleans Pelicans (Cyber)
۷۱
۷۵
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۰۰:۴۷
Oklahoma City Thunder (Cyber)
۸۶
۷۰
Denver Nuggets (Cyber)
Finished
۰۱:۰۷
Minnesota Timberwolves (Cyber)
۷۴
۶۱
Memphis Grizzlies (Cyber)
Finished
۰۱:۲۷
Minnesota Timberwolves (Cyber)
۸۱
۷۴
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۰۲:۰۷
Sacramento Kings (Cyber)
۷۴
۶۳
Denver Nuggets (Cyber)
Finished
۰۲:۲۷
New York Knicks (Cyber)
۷۵
۸۱
San Antonio Spurs (Cyber)
Finished
۰۲:۴۷
Dallas Mavericks (Cyber)
۵۳
۸۵
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۰۳:۰۷
New Orleans Pelicans (Cyber)
۷۹
۷۲
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۰۳:۴۷
San Antonio Spurs (Cyber)
۶۸
۷۸
Golden State Warriors (Cyber)
Finished
۰۴:۰۷
Memphis Grizzlies (Cyber)
۶۳
۷۳
Orlando Magic (Cyber)
Finished
۰۴:۵۷
Philadelphia 76ers (Cyber)
۷۸
۶۸
Atlanta Hawks (Cyber)
Finished
۰۵:۱۷
Orlando Magic (Cyber)
۶۳
۷۳
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۰۵:۳۷
Memphis Grizzlies (Cyber)
۵۸
۷۹
Chicago Bulls (Cyber)
Finished
۰۵:۵۷
Sacramento Kings (Cyber)
۶۱
۷۴
Denver Nuggets (Cyber)
Finished
۰۶:۳۷
New Orleans Pelicans (Cyber)
۸۵
۶۴
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۰۶:۵۷
New York Knicks (Cyber)
۵۹
۷۴
San Antonio Spurs (Cyber)
Finished
۰۷:۱۷
Portland Trail Blazers (Cyber)
۸۸
۷۹
New Orleans Pelicans (Cyber)
Finished
۰۷:۳۷
Indiana Pacers (Cyber)
۵۸
۷۵
Toronto Raptors (Cyber)
Finished
۰۸:۲۷
San Antonio Spurs (Cyber)
۶۷
۹۱
Golden State Warriors (Cyber)
Finished
۰۸:۴۷
Phoenix Suns (Cyber)
۵۶
۶۷
Minnesota Timberwolves (Cyber)
Finished
۰۹:۰۷
Memphis Grizzlies (Cyber)
۷۴
۷۹
Chicago Bulls (Cyber)
Finished
۰۹:۲۷
Denver Nuggets (Cyber)
۷۵
۶۸
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۱۰:۰۷
Atlanta Hawks (Cyber)
۷۴
۶۰
New York Knicks (Cyber)
Finished
۱۰:۴۷
New York Knicks (Cyber)
۷۰
۸۴
Detroit Pistons (Cyber)
Finished
۱۱:۰۷
Sacramento Kings (Cyber)
۶
۱۵
Denver Nuggets (Cyber)
inprogress
۱۱:۴۷
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید