0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده کازینو زنده پوکر آنلاین تخته نرد بازی انفجار انفجار پاسور کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  Europe TT Elite Series
Miastowski Maksymilian
۱
۳
Jakub Maslowski
Finished
۰۱:۰۰
Mikolaj Szalinski
۳
۰
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۱:۳۰
Zochniak Jakub
۲
۳
Szymon Twardowski
Finished
۰۱:۴۵
Robert Floras
۳
۰
Szymon Radlo
Finished
۰۲:۰۰
Michal Skorski
۱
۳
Michal Minda
Finished
۰۲:۱۵
Karol Wisniewski
۰
۳
Felkel Grzegorz
Finished
۰۰:۰۰
Michal Minda
۳
۲
Szymon Twardowski
Finished
۰۰:۱۵
Michal Skorski
۲
۳
Dawid Kotwica
Finished
۰۰:۴۵
Wojciech Gluszek
۲
۳
Michal Minda
Finished
۰۱:۱۵
Miastowski Maksymilian
۳
۰
Mikolaj Szalinski
Finished
۰۲:۳۰
Wojciech Gluszek
۳
۰
Zochniak Jakub
Finished
۰۲:۴۵
Szymon Radlo
۲
۳
Jakub Maslowski
Finished
۰۳:۰۰
Szymon Twardowski
۳
۰
Dawid Kotwica
Finished
۰۳:۱۵
Robert Floras
۳
۰
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۳:۳۰
Michal Skorski
۱
۳
Zochniak Jakub
Finished
۰۳:۴۵
Mikolaj Szalinski
۰
۳
Jakub Maslowski
Finished
۰۴:۰۰
Michal Minda
۳
۲
Dawid Kotwica
Finished
۰۴:۱۵
Miastowski Maksymilian
۱
۳
Robert Floras
Finished
۰۴:۳۰
Wojciech Gluszek
۱
۳
Szymon Twardowski
Finished
۰۴:۴۵
Szymon Radlo
۳
۰
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۵:۰۰
Mikolaj Szalinski
۰
۳
Robert Floras
Finished
۰۵:۳۰
Miastowski Maksymilian
۳
۰
Szymon Radlo
Finished
۰۶:۰۰
Arkadiusz Mugowski
۰
۳
Jakub Maslowski
Finished
۰۶:۳۰
Mikolaj Szalinski
۱
۳
Szymon Radlo
Finished
۰۷:۰۰
Robert Floras
۳
۰
Jakub Maslowski
Finished
۰۷:۳۰
Miastowski Maksymilian
۳
۰
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۸:۰۰
Krzysztof Kapik
۰
۳
Maciej Podsiadlo
Finished
۰۸:۴۵
Robert Floras
۳
۱
Antoni Witkowski
Finished
۰۹:۰۰
Damian Wojdyla
۲
۳
Karol Wisniewski
Finished
۰۹:۱۵
Adam Dosz
۳
۱
Felkel Grzegorz
Finished
۰۹:۳۰
Mikolaj Szalinski
۳
۱
Szymon Radlo
Finished
۰۹:۴۵
Petr David
۳
۱
Josef Braun
Finished
۱۰:۰۰
Krzysztof Kapik
۰
۳
Damian Wojdyla
Finished
۱۰:۱۵
Robert Floras
۱
۳
Adam Dosz
Finished
۱۰:۳۰
Szymon Radlo
۰
۳
Maciej Podsiadlo
Finished
۱۰:۴۵
Josef Braun
۱
۳
Antoni Witkowski
Finished
۱۱:۰۰
Mikolaj Szalinski
۳
۲
Karol Wisniewski
Finished
۱۱:۱۵
Petr David
۳
۰
Felkel Grzegorz
Finished
۱۱:۳۰
Damian Wojdyla
۱
۰
Maciej Podsiadlo
inprogress
۱۱:۴۵
  Czech Republic Pro League
Petr Oliver Korp
۲
۳
Milan Klement
Finished
۰۳:۰۰
Jan Jablonovsky
۳
۲
Jan Knot
Finished
۰۴:۳۰
Milan Klement
۲
۳
Rostyslav Kliucuk
Finished
۰۵:۰۰
Tomas Andrle
۳
۲
Jiri Svec
Finished
۱۰:۰۰
David Jicha
۲
۳
Zdenek Kasinski
Finished
۱۰:۰۰
Jaromir Kanok
-
-
Jiri Motak
بازی شروع نشده است
۱۲:۰۰
Frantisek Just
۳
۲
Rostyslav Kliucuk
Finished
۰۲:۳۰
Jan Knot
۲
۳
Ludek Vtelensky
Finished
۰۳:۰۰
Rostyslav Kliucuk
۳
۲
Tomek Batog
Finished
۰۳:۳۰
Vladimir Postelt
۳
۰
Jan Jablonovsky
Finished
۰۳:۳۰
Svoboda Vladimir
۲
۳
Ludek Vtelensky
Finished
۰۴:۰۰
Frantisek Just
۱
۳
Milan Klement
Finished
۰۴:۰۰
Tomek Batog
۱
۳
Petr Oliver Korp
Finished
۰۴:۳۰
Jan Jablonovsky
۳
۰
Svoboda Vladimir
Finished
۰۵:۳۰
Tomek Batog
۰
۳
Frantisek Just
Finished
۰۵:۳۰
Petr Oliver Korp
۳
۱
Rostyslav Kliucuk
Finished
۰۷:۰۰
Adolf Huttl
۰
۳
Krystof Lotrek
Finished
۰۰:۰۰
Josef Obeslo Jnr
۲
۳
Martin Sulc
Finished
۰۰:۰۰
Jan Vidourek
۰
۳
Josef Ciz
Finished
۰۰:۰۰
Ondrej Svacha
۳
۰
Jiri Pozarsky
Finished
۰۰:۰۰
Ondrej Svacha
۳
۱
Jiri Pozarsky
Finished
۰۰:۳۰
Daniel Lieskovsky
۳
۰
Marcel Pikous
Finished
۰۱:۰۰
Petr Jochym
۳
۱
Krystof Lotrek
Finished
۰۱:۰۰
Josef Ciz
۰
۳
Ladislav Svanda
Finished
۰۱:۰۰
Eric Maresh
۳
۱
Martin Sulc
Finished
۰۱:۰۰
Petr Oliver Korp
۳
۱
Frantisek Just
Finished
۰۱:۳۰
Jan Knot
۳
۲
Svoboda Vladimir
Finished
۰۱:۳۰
Ludek Vtelensky
۰
۳
Jan Jablonovsky
Finished
۰۲:۰۰
Milan Klement
۰
۳
Tomek Batog
Finished
۰۲:۰۰
Svoboda Vladimir
۲
۳
Vladimir Postelt
Finished
۰۲:۳۰
Ludek Vtelensky
۱
۳
Vladimir Postelt
Finished
۰۵:۰۰
Rostyslav Kliucuk
۲
۳
Petr Oliver Korp
Finished
۰۶:۰۰
Vladimir Postelt
۲
۳
Jan Knot
Finished
۰۶:۰۰
Vladimir Postelt
۳
۱
Jan Jablonovsky
Finished
۰۷:۰۰
Pavel Kulhanek
۳
۰
Havel Ladislav
Finished
۰۹:۳۰
Darin Kryl
۳
۰
Jaromir Kanok
Finished
۰۹:۳۰
Martin Holub
۲
۳
Milan Bela
Finished
۰۹:۳۰
Jan Varcl Jr.
۳
۱
Milan Regner
Finished
۰۹:۳۰
Bohumil Skulina
۳
۲
Jiri Motak
Finished
۱۰:۰۰
Stanislav Hudec
۳
۲
Jan Manhal Jr
Finished
۱۰:۰۰
Milan Regner
۱
۳
David Jicha
Finished
۱۰:۳۰
Havel Ladislav
۱
۳
Tomas Andrle
Finished
۱۰:۳۰
Milan Bela
۱
۳
Stanislav Hudec
Finished
۱۰:۳۰
Jaromir Kanok
۳
۲
Bohumil Skulina
Finished
۱۰:۳۰
Jan Manhal Jr
۰
۳
Martin Holub
Finished
۱۱:۰۰
Jiri Motak
۰
۳
Darin Kryl
Finished
۱۱:۰۰
Zdenek Kasinski
۰
۳
Jan Varcl Jr.
Finished
۱۱:۰۰
Jiri Svec
۳
۰
Pavel Kulhanek
Finished
۱۱:۰۰
Pavel Kulhanek
۰
۳
Tomas Andrle
Finished
۱۱:۳۰
Jan Varcl Jr.
۳
۰
David Jicha
Finished
۱۱:۳۰
Darin Kryl
۳
۱
Bohumil Skulina
Finished
۱۱:۳۰
Martin Holub
۲
۲
Stanislav Hudec
inprogress
۱۱:۳۰
Havel Ladislav
-
-
Jiri Svec
بازی شروع نشده است
۱۲:۰۰
Milan Regner
-
-
Zdenek Kasinski
بازی شروع نشده است
۱۲:۰۰
  Ukraine Ukraine Win Cup
Mukha Taras
۲
۳
Yan Krol
Finished
۰۰:۰۰
Vyacheslav Kovalenko
۲
۳
Artyom Doroshenko
Finished
۰۰:۰۰
Vadim Smetenko
۰
۳
Rodion Pirveli
Finished
۰۰:۳۰
Aleksandr Horoshko
۳
۲
Mukha Taras
Finished
۰۰:۳۰
Dmitry Yurkov
۳
۱
Yan Krol
Finished
۰۱:۰۰
Rodion Pirveli
۲
۳
Artyom Doroshenko
Finished
۰۱:۰۰
Vadim Smetenko
۲
۳
Vyacheslav Kovalenko
Finished
۰۱:۳۰
Yan Krol
۳
۱
Aleksandr Horoshko
Finished
۰۱:۳۰
Viktor Sharpay
۰
۳
Sergey Kireev
Finished
۰۲:۰۰
Dmitry Yurkov
۰
۳
Mukha Taras
Finished
۰۲:۰۰
Dmitriy Batyuk
۳
۰
Kolesnik Petro
Finished
۰۲:۳۰
Dmitry Yurkov
۳
۰
Aleksandr Horoshko
Finished
۰۲:۳۰
Yan Krol
۱
۳
Mukha Taras
Finished
۰۳:۰۰
Viktor Sharpay
۳
۱
Kolesnik Petro
Finished
۰۳:۰۰
Dmitriy Batyuk
۳
۰
Sergey Kireev
Finished
۰۳:۳۰
Mukha Taras
۳
۱
Aleksandr Horoshko
Finished
۰۳:۳۰
Yan Krol
۳
۰
Dmitry Yurkov
Finished
۰۴:۰۰
Viktor Sharpay
۱
۳
Dmitriy Batyuk
Finished
۰۴:۰۰
Kolesnik Petro
۰
۳
Sergey Kireev
Finished
۰۴:۳۰
Sergey Kireev
۳
۲
Viktor Sharpay
Finished
۰۵:۰۰
Kolesnik Petro
۰
۳
Dmitriy Batyuk
Finished
۰۵:۳۰
Kolesnik Petro
۲
۳
Viktor Sharpay
Finished
۰۶:۰۰
Sergey Kireev
۲
۳
Dmitriy Batyuk
Finished
۰۶:۳۰
Dmitriy Batyuk
۳
۱
Viktor Sharpay
Finished
۰۷:۰۰
Sergey Kireev
۳
۰
Kolesnik Petro
Finished
۰۷:۳۰
Artem Maksimenko
۰
۳
Denys Scherbak
Finished
۰۸:۰۰
Alexander Pogonov
۲
۳
Jan Zaharov
Finished
۰۸:۳۰
Anton Yolkin
۳
۱
Ruslan Lazebny
Finished
۰۸:۳۰
Artem Maksimenko
۳
۲
Ruslan Lazebny
Finished
۰۹:۰۰
Anton Yolkin
۳
۰
Denys Scherbak
Finished
۰۹:۳۰
Alexander Pogonov
۰
۳
Plushch Pavlo
Finished
۰۹:۳۰
Artem Maksimenko
۱
۳
Anton Yolkin
Finished
۱۰:۰۰
Ruslan Lazebny
۱
۳
Denys Scherbak
Finished
۱۰:۳۰
Jan Zaharov
۳
۱
Alexander Pogonov
Finished
۱۰:۳۰
Denys Scherbak
۱
۳
Artem Maksimenko
Finished
۱۱:۰۰
Jan Zaharov
۳
۰
Plushch Pavlo
Finished
۱۱:۳۰
Ruslan Lazebny
۰
۳
Anton Yolkin
Finished
۱۱:۳۰
  Russia Liga Pro
Maksim Dukhin
۱
۳
Vladimir Staroverov
Finished
۰۰:۱۵
Nikolay Zhurba
۳
۲
Lopatin Sergey
Finished
۰۰:۱۵
Mikhail Reznikov
۳
۲
Evgeniy Ilyukhin
Finished
۰۰:۳۰
Ivan Pandur
۳
۰
Polyakov Petr
Finished
۰۰:۴۵
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
۱
۳
Alexander Serebrennikov
Finished
۰۰:۴۵
Alexey Vlasov
۰
۳
Anatoly Ilin
Finished
۰۱:۰۰
Lopatin Sergey
۱
۳
Dmitry Ignatiev
Finished
۰۱:۱۵
Vladimir Staroverov
۳
۰
Aleksey Zirin
Finished
۰۱:۱۵
Nikolay Zhurba
۲
۳
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
Finished
۰۱:۴۵
Maksim Dukhin
۰
۳
Ivan Pandur
Finished
۰۱:۴۵
Anatoly Ilin
۱
۳
Evgeniy Ilyukhin
Finished
۰۲:۰۰
Dmitry Ignatiev
۱
۳
Alexander Serebrennikov
Finished
۰۲:۱۵
Aleksey Zirin
۲
۳
Polyakov Petr
Finished
۰۲:۱۵
Alexey Vlasov
۰
۳
Mikhail Reznikov
Finished
۰۲:۳۰
Lopatin Sergey
۳
۰
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
Finished
۰۲:۴۵
Vladimir Staroverov
۳
۲
Ivan Pandur
Finished
۰۲:۴۵
Alexander Serebrennikov
۳
۰
Nikolay Zhurba
Finished
۰۳:۱۵
Polyakov Petr
۳
۱
Maksim Dukhin
Finished
۰۳:۱۵
Mikhail Reznikov
۳
۲
Anatoly Ilin
Finished
۰۳:۳۰
Ivan Pandur
۱
۳
Aleksey Zirin
Finished
۰۳:۴۵
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
۱
۳
Dmitry Ignatiev
Finished
۰۳:۴۵
Evgeniy Ilyukhin
۱
۳
Alexey Vlasov
Finished
۰۴:۰۰
Alexander Serebrennikov
۳
۲
Lopatin Sergey
Finished
۰۴:۱۵
Polyakov Petr
۳
۱
Vladimir Staroverov
Finished
۰۴:۱۵
Dmitry Ignatiev
۲
۳
Nikolay Zhurba
Finished
۰۴:۴۵
Aleksey Zirin
۳
۲
Maksim Dukhin
Finished
۰۴:۴۵
Vladimir Zhigalov
۰
۳
Oleg Borisovich Manuylov
Finished
۰۸:۰۰
Vladimir Pustoselov
۱
۳
Igor Blinov
Finished
۰۸:۱۵
Aleksey Lobanov
۳
۰
Gennadiy Kalinnikov
Finished
۰۸:۱۵
Mikhail Smirnov
۰
۳
Andrei Khanevskii
Finished
۰۸:۳۰
Egor Karabanov
۲
۳
Alexander Klavdenkov
Finished
۰۸:۳۰
Rinat Khairov
۱
۳
Savinsky Aleksandr
Finished
۰۸:۴۵
Dmitrii Surkin
۳
۱
Konstantin Bystrushkin
Finished
۰۸:۴۵
Oleg Borisovich Manuylov
۰
۳
Mikhail Smirnov
Finished
۰۹:۰۰
Igor Blinov
۳
۱
Rinat Khairov
Finished
۰۹:۱۵
Gennadiy Kalinnikov
۳
۱
Dmitrii Surkin
Finished
۰۹:۱۵
Andrei Khanevskii
۳
۱
Vladimir Zhigalov
Finished
۰۹:۳۰
Konstantin Bystrushkin
۳
۱
Aleksey Lobanov
Finished
۰۹:۴۵
Savinsky Aleksandr
۳
۲
Vladimir Pustoselov
Finished
۰۹:۴۵
Vladimir Zhigalov
۰
۳
Mikhail Smirnov
Finished
۱۰:۰۰
Serguei Khomutov
۳
۰
Egor Karabanov
Finished
۱۰:۰۰
Aleksey Lobanov
۳
۰
Dmitrii Surkin
Finished
۱۰:۱۵
Vladimir Pustoselov
۳
۱
Rinat Khairov
Finished
۱۰:۱۵
Oleg Borisovich Manuylov
۰
۳
Andrei Khanevskii
Finished
۱۰:۳۰
Gennadiy Kalinnikov
۳
۱
Konstantin Bystrushkin
Finished
۱۰:۴۵
Igor Blinov
۱
۳
Savinsky Aleksandr
Finished
۱۰:۴۵
Alexander Klavdenkov
۰
۳
Serguei Khomutov
Finished
۱۱:۰۰
Oleg Borisovich Manuylov
۲
۳
Vladimir Zhigalov
Finished
۱۱:۰۰
Vladimir Pustoselov
۳
۲
Rinat Khairov
Finished
۱۱:۱۵
Savinsky Aleksandr
۰
۱
Igor Blinov
inprogress
۱۱:۴۵
Aleksey Lobanov
۱
۱
Gennadiy Kalinnikov
inprogress
۱۱:۴۵
Daniil Mikheev
-
-
Aleksandr Kozlov
بازی شروع نشده است
۱۲:۰۰
  World TT-CUP
Martin Boltik
۳
۲
Zbynek Vyskocil
Finished
۰۰:۲۰
Tomas Vorisek
۱
۳
Denis Benes
Finished
۰۰:۲۵
Krystof Prida
۰
۳
Martin Stusek
Finished
۰۰:۵۵
Martin Boltik
۳
۰
Zbynek Vyskocil
Finished
۰۱:۲۰
Marcin Motyka
۱
۳
Ricardo Brito
Finished
۰۳:۳۰
Kotlyarevskiy Semen
۳
۰
Marcin Motyka
Finished
۰۴:۰۰
Marko Viidas
۳
۲
Dmitri Kuznetsov
Finished
۰۹:۱۵
Guillermo Martinez
۱
۳
Juan Pedro Sanchez
Finished
۰۹:۴۰
Repin Aleksei
۳
۱
Sander Taaber
Finished
۰۹:۴۵
David Mutl
۱
۳
Jiri Manas
Finished
۰۹:۵۰
Alberto Lillo
۳
۲
Javier Benito
Finished
۱۰:۱۰
Marko Viidas
۲
۳
Sander Taaber
Finished
۱۰:۱۵
Pavel Vilhelm
۲
۳
Martin Novak
Finished
۱۰:۲۰
Marat Filip
۲
۳
Richard Marsik
Finished
۱۰:۲۵
Guillermo Martinez
۳
۱
Javier Benito
Finished
۱۰:۴۰
Dmitri Kuznetsov
۲
۳
Repin Aleksei
Finished
۱۰:۴۵
David Mutl
۱
۳
Martin Novak
Finished
۱۰:۵۰
Hejda Vaclav Sr.
۳
۲
Martin Filipek
Finished
۱۰:۵۵
Juan Pedro Sanchez
۳
۱
Alberto Lillo
Finished
۱۱:۱۰
Marko Viidas
۲
۳
Repin Aleksei
Finished
۱۱:۱۵
Jiri Manas
۳
۰
Pavel Vilhelm
Finished
۱۱:۲۰
Marat Filip
۳
۱
Martin Filipek
Finished
۱۱:۲۵
Guillermo Martinez
۱
۳
Alberto Lillo
Finished
۱۱:۴۰
Sander Taaber
۰
۰
Dmitri Kuznetsov
inprogress
۱۱:۴۵
David Mutl
۰
۱
Pavel Vilhelm
inprogress
۱۱:۵۰
Richard Marsik
۰
۰
Hejda Vaclav Sr.
inprogress
۱۱:۵۵
  Armenia Armenia ITT CUP
Gevorg Baghdasaryan
۲
۳
Ararat Smoyan
Finished
۰۰:۳۰
Jon Mirzoyan
۱
۳
Gevorg Baghdasaryan
Finished
۰۲:۱۰
Gevorg Abrahamyan
۰
۳
David Ghotanyan
Finished
۰۸:۳۰
Avet Vasilyan
۰
۳
Varuzhan Baghdasaryan
Finished
۰۸:۵۰
Avet Vasilyan
۳
۰
Hovhannes Julhakyan
Finished
۰۹:۳۰
Gevorg Abrahamyan
۱
۳
Varuzhan Baghdasaryan
Finished
۰۹:۵۰
David Ghotanyan
۳
۰
Hovhannes Julhakyan
Finished
۱۰:۱۰
Varuzhan Baghdasaryan
۳
۰
Hovhannes Julhakyan
Finished
۱۱:۱۰
  Belarus Liga Pro
Gennadii Levin
۱
۳
Grigorii Zaprudskii
Finished
۰۸:۳۰
Aleksandr Medvedev
۳
۱
Evgenii Khotian
Finished
۰۹:۰۰
Grigorii Zaprudskii
۳
۰
Aleksandr Medvedev
Finished
۰۹:۳۰
Evgenii Khotian
۲
۳
Gennadii Levin
Finished
۱۰:۰۰
Grigorii Zaprudskii
۳
۲
Evgenii Khotian
Finished
۱۱:۰۰
  Czech Republic TT Star Series
Michal Benes
۳
۱
Dmitrij Prokopcov
Finished
۰۹:۳۰
Patrick Klos
۱
۳
Tomas Tregler
Finished
۱۰:۰۵
David Reitspies
۳
۱
Jakub Seibert
Finished
۱۰:۴۰
Jiri Vrablik
۳
۰
Tomas Martinko
Finished
۱۱:۱۵
Michal Benes
۰
۳
Tomas Tregler
Finished
۱۱:۴۵
  Germany Challenger Series
Sven Happek
۰
۳
Florian Bluhm
Finished
۱۰:۰۰
Yannick Vostes
۳
۰
Jeromy Loffler
Finished
۱۰:۴۰
Rafael De La Heras
۰
۳
Florian Bluhm
Finished
۱۱:۲۰
John Oyebode
-
-
Sven Happek
بازی شروع نشده است
۱۲:۰۰
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید